H570B017 Užsienio kalba 2 (anglų k.)

Formuojami gebėjimai vartoti terminus ir leksines konstrukcijas, būdingas inžinerinei anglų kalbai, komunikuojant konkrečioje profesinėje srityje, vertinant, interpretuojant ir sisteminant informaciją ir duomenis; parengti iliustruotą pateiktį žodžiu ir raštu profesine tematika.