H570B008 Užsienio kalba (anglų k. 1)

Suteikiamos žinios apie svarbiausias elektronikos inžinerijos sąvokas bei elektros ir elektronikos sistemas,  formuojamas ir plečiamas profesinis žodynas, įtvirtinamas gebėjimas vartoti inžinerinę anglų kalbą.