S190B012 Asmeninės karjeros valdymas

Šis dalykas studentams suteiks teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų asmeninės karjeros planavimui, organizavimui ir valdymui, padės suvokti individualaus profesinio tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą svarbą.