T280B028 Krovininių automobilių pakabos ir važiuoklės sandara ir elektronika

Pagrindinis tikslas:Suteikti specialybės žinias apie automobilių pakabos ir važiuoklės tipus, jų valdymo ir kontrolės elementus bei elektroninio valdymo sistemas.


Santrauka: Dalykas yra skirtas bazinėms žinioms ir įgūdžiams apie automobilių pakabos, stabdžių, vairavimo ir stabilumo sistemų valdymą suteikti. Analizuojamos pagrindinės automobilinės valdymo sistemos, jų veikimo principai, hidraulinės ir elektrinės schemos, suteikiamos žinios apie sistemų valdymo įtaisų tipus, parametrus, gedimų nustatymo ir šalinimo galimybes, leidžiančios pritaikyti įgytus įgūdžius praktinėje veikloje.