T280B022 Krovininių automobilių transmisijos sandara ir elektronika

Pagrindinis tikslas: Susipažinti su krovininių automobilių transmisija, jos valdymo ir kontrolės elementais bei elektroninio valdymo sistemomis.

Santrauka: Dalykas yra skirtas bazinėms žinioms ir įgūdžiams apie krovininių automobilių automatinių transmisijų, skirstymo dėžių, reduktorių, vairavimo ir stabilumo sistemų valdymą suteikti. Analizuojamos transmisijos valdymo sistemos, transmisijos valdymo bloko elektrovinių komponentų veikimo principai, elektrinės schemos, suteikiamos žinios apie sistemų valdymo įtaisų tipus, parametrus, gedimų nustatymo ir šalinimo galimybes, leidžiančios pritaikyti įgytus įgūdžius praktinėje veikloje.