Šis kursas suteikia ir pagilina studentų matematikos žinias, apimančias kompleksinius skaičius, tiesinę algebrą ir vektorius; padeda įgyti įgūdžius, reikalingus spręsti kompleksinių skaičių ir vektorių uždavinius, tiesinių lygčių sistemas; plėtoja gebėjimus, reikalingus sudaryti tiriamų reiškinių paprasčiausius matematinius modelius, formuluoti ir nagrinėti standartinius ir probleminius uždavinius, nustatyti tinkamus sprendimo būdus ir juos pritaikyti, analizuoti gautus rezultatus ir juos interpretuoti, išsiaiškinti gautų rezultatų praktinę vertę, apibendrinti sąvokas ir rezultatus