Tikslas: leisti įrodyti studentui, kad jis yra įgijęs studijų programoje numatytų žinių, geba jas taikyti  profesinės veiklos srityje, demonstruoja specialiuosius, socialinius bei asmeninius gebėjimus.