T003B024 Profesinės veiklos praktika

Įtvirtinti, įprasminti, susisteminti ir praplėsti studentų žinias, įgytas studijuojant kvalifikacinius dalykus bei suformuoti automobilių techninio eksploatavimo praktinius profesinius įgūdžius.

Žinių įgytų studijuojant kvalifikacinius dalykus, įtvirtinimui bei praktiniam praplėtimui Profesinės veiklos praktika atliekama automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonėse. Praktikos metu studentai įsisavina įmonėje vykdomų automobilių techninės priežiūros ir remonto darbų organizavimo ypatumus, analizuoja darbų technologijų sudaymo ir įrangos parinkimo principus.