T003B026 Baigiamoji praktika

Įtvirtinti teorines žinias ir praktinius įgūdžius kvalifikacijai įgyti, organizuojant ir vykdant lengvųjų/krovininių/sportinių automobilių ir jų sistemų diagnostiką, techninę priežiūrą, remontą ir modernizavimą.

Praktikos metu studentai turi surinkti duomenis, reikalingus baigiamajam darbui ir praktikos ataskaitai parengti.