T001B038 Baigiamoji praktika

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo įgudžiai... Naudokite AIS aprašo informacija...