T280T020 Elektromobilių ir hibridinių automobilių sandara

Tikslas: Susipažinti su elektromobilių ir hibridinių automobilių sandara, suteikti žinias apie elektromobilių vystymosi raidą, varomosios jėgos sukūrimo metodus, kontrolę ir galios elektroniką, energijos šaltinius ir jos saugojimo technologijas.

Santrauka: Dalykas yra skirtas bazinėms žinioms ir įgūdžiams apie elektrinio mobilumo  aspektus: globalios taršos įtaką euro standartui, alternatyvius energijos šaltinius ir atsinaujinančią energiją,  elektromobilių ir hibridinių automobilių, jų variklių-generatorių, srovės šaltinių sandarą .  Analizuojamos  valdymo sistemos,  galios elektronikos   komponentų veikimo principai, elektrinės schemos, suteikiamos žinios apie akumuliatorių įkrovimo įtaisų tipus,  infrastruktūrą , saugą, gedimų nustatymo ir šalinimo galimybes, leidžiančios pritaikyti įgytus įgūdžius praktinėje veikloje.