T500B005 Aplinkos ir žmonių sauga

Nagrinėjami aplinkos ir žmonių saugos norminiai teisės aktai ir dokumentai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą, prevencinės priemonės nelaimingiems atsitikimamas išvengti, aplinkos apsauga. Pateikiami saugūs darbo metodai, būdai ir priemonės organizuojant ir vykdant darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose. Mokoma suteikti pirmąją pagalbą, nukentėjus nuo elektros srovės poveikio. Vertinama aplinkos apsaugos būklė ir priemonės jai gerinti.