T001B022  Baigiamasis darbas 2

Panaudojant studijų eigoje įgytas žinias ir gebėjimus bei vadovaudamasis Baigiamųjų darbų rengimo metodinėmis rekomendacijomis, studentas turi parengti ir apginti profesinio bakalauro baigiamąjį darbą.