T001B041 Baigiamasis darbas 2

Panaudojant studijų eigoje įgytas žinias ir gebėjimus bei vadovaudamasis Baigiamųjų darbų rengimo metodinėmis rekomendacijomis, studentas turi parengti profesinio bakalauro baigiamąjį darbą.