T170B057 Automobilių elektriniai įrengimai ir schemos

Dalykas yra skirtas bazinėms žinioms apie automobilių elektrinius ir elektroninius įtaisus ir instaliacijos schemas suteikti. Analizuojamos pagrindinės šiuos įtaisus naudojančios automobilinės sistemos, jų veikimo principai, schemos, suteikiamos struktūruotos žinios apie šių įtaisų tipus, parametrus, pritaikymo galimybes, leidžiančios pritaikyti įgytus įgūdžius praktiškai dirbant su automobiliniais elektriniais įtaisais.