T310B021 Orlaivių funkcinės sistemos

Studentai įgis žinių apie orlaivių funkcines sistemas, jų konstrukcijas, veikimo principus.