T002B027 Semestro darbas 2

Anotacija

Kelių tiesimo technologijos dalyko semestro darbo tikslas - suteikti praktines žinias apie kelio konstrukcijos sluoksnius, žemės sankasos ir dangos konstrukcijos įrengimo technologijas ir kelio tiesimo darbų kokybės vertinimo būdus; išmokyti vykdyti Kelių techninio reglamento automobilių keliams ir teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimus, organizuoti ir vykdyti kelio tiesimo paruošiamuosius, žemės sankasos bei mažų statinių įrengimo, kelio pagrindų ir dangos bei baigiamuosius (apdailos) darbus; padėti parinkti  gruntų gerinimo ir žemės sankasos konstrukcijos stiprinimo būdus; išmokyti sudaryti žemės bei dangos įrengimo darbų technologines korteles ir technologines schemas.

Semestro darbo metu suteikiamos žinios apie autokelių tiesimo paruošiamųjų darbų, žemės sankasos, kelio statinių bei dangos konstrukcijos įrengimo technologiją; išmokoma analizuoti projektinę dokumentaciją, planuoti kelio tiesimo darbus, taikyti galiojančias technines normas, parinkti tinkamiausius mechanizmus bei jų darbo schemas; supažindinama su leistinais kelio konstrukcijos techninių parametrų nuokrypiais bei jų nustatymo metodais, su saugaus darbo organizavimo principais kelio tiesimo darbų metu.