T310B017 Baigiamasis darbas

Baigiamasis darbas yra paskutinis studijų etapas, kurio metu vertinami studijų rezultatai, studento pasiekti studijuojant pirmojoje koleginių studijų pakopoje. 

Baigiamojo darbo rengimo tikslas - leisti įrodyti studentui, kad jis yra įgijęs studijų programoje numatytų žinių, geba jas taikyti vykdydamas tyrimus konkrečios profesinės veiklos srityje.

Baigiamojo darbo teigiamas įvertinimas leidžia suteikti studentui profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, išduoti profesinio bakalauro diplomą ir diplomo priedėlį, atitinkantį Europos komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą pavyzdį.