T310B016 Baigiamoji praktika

Įtvirtinti teorines žinias kvalifikacijai įgyti, suformuoti praktinius įgūdžius organizuoti ir vykdyti orlaivių mechanizmų techninę priežiūrą, remontą ir diagnostiką.