T230B041 Technologinių procesų valdymas ir ekonominiai sprendimai

Suteikiamos žinios apie norminius dokumentus bei techninę dokumentaciją, organizuojant kelių tiesimo darbus, pasirenkant racionalius projektinius ir technologinius sprendinius taip, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos ir žmogaus saugos reikalavimų, organizuojant eismą, bei darbo vietų aptvėrimą iki objekto atidavimo naudojimui.