T230B041 Technologinių procesų valdymas ir ekonominiai sprendimai

Suteikiamos  žinias apie norminius dokumentus, reglamentuojančius projektavimo bei statybos procesą ir statybos vadovų pareigas ir atsakomybes. Išmokint parengti kelių tiesimo darbų organizavimo projektą.