T002B009 Profesinio bakalauro baigiamasis darbas

     Profesinio bakalauro baigiamasis darbas jo gynimas ir vertinimas skirtas apibendrinti studento įgytas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, atitinkančias profesinio bakalauro kvalifikacinius reikalavimus.
     Kelių inžinerijos profesinio bakalauro baigiamasis darbas - tai studento savarankiškai parengtas tiriamojo arba projektinio pobūdžio kvalifikacinis darbas, kuriame nagrinėjama aktuali tema pagal studijų programos reikalavimus ir baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkos aprašą. Sėkmingai apgynus baigiamąjį darbą įgyjamas Kelių inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis.