T190B056 Elektrotechnikos pagrindai

Supažindinama su elektrinėmis grandinėmis, pagrindiniais elektrinių grandinių elementais ir įtaisais, jų darbo režimais. Suteikiamos žinios apie pagrindines elektrotechnikos sąvokas ir dėsnius, jų taikymą atliekant elektrinių grandinių analizę. Suteikiami praktinio darbo įgūdžiai atliekant elektrinių grandinių analizę, jungiant elektrines grandines, matuojant ir skaičiuojant elektrinius dydžius.