T230B040 Kelių tiesimas

Suprasti ir mokėti taikyti automobilių kelių projektavimo metodus ir valdyti kelių inžinerijos technologinius procesus, įgytų teorinių žinių pagrindu mokėti parinkti inžinerinius sprendimus bei priemones jiems įgyvendinti, suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, kelių tinklo plėtrai ir saugaus eismo užtikrinimui