S180B006 Verslo ekonomika ir vadyba

Studentai supažindinami su verslo kūrimo būdais, verslo valdymo pagrindais, rinkodaros ir finansų valdymo principais. Siekiama skatinti studentų verslumo gebėjimus, padėti atpažinti ir įvertinti verslo galimybes, kuriant verslą, suprasti inžinerinės veiklos organizavimo principus bei atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.