S190B006 Projektų valdymas

Šiuo dalyku siekiama suteikti studentams dalykinių žinių apie projektų valdymą, ugdyti jų gebėjimą taikyti projektų valdymo principus, rengiant įvairaus pobūdžio projektus, ir dirbti komandoje.