T001B019 Baigiamoji praktika

   Gilinamos suteiktos žinios apie įmonės gamybos organizavimo procesą, automatizuotus gamybos procesus, technologinius dokumentus; apie aplinkos komforto, šildymo ir vėdinimo sistemų eksploataciją bei įrengimą; apie garso ir vaizdo technikos priežiūrą, vizualizacijos valdymą bei priežiūrą; apie jutiklių ir vykdymo įtaisų panaudojimą konkrečiose gamybos linijose; apie kompiuterinių valdymo sistemų, elektros mašinų ir pavarų, automatizuotų gamybos sistemų darbą, jų priežiūrą.