T170B024 Elektroninių sistemų komunikacijos

     Suteikti žinių apie komunikacijų būdus automatizuotose sistemose nagrinėjant tipinės skaitmenines komunikacines sistemas ir jų pagrindinius protokolus.

     Supažindinama su komunikacijų būdais automatizuotose sistemose. Detaliai nagrinėjamos tipinės skaitmeninės komunikacijos ir pagrindiniai protokolai. Apžvelgiami komunikacinių sistemų gedimai ir jų šalinimo būdai.