T001B036 Profesinė praktika

   Suteikiamos žinios apie automobilių transporto įmones, jų veiklos organizavimą bei tam reikalingus dokumentus ir technines priemones, o taip pat praplečiamos įgytos teorinės žinios apie modernias transporto elektronines sistemas, jų įvairovę ir pritaikymą.