T001B037 Technologinė praktika

   Gilinamos suteiktos praktinės žinios apie automobilių transporto įmones, jų veiklos organizavimą bei tam reikalingas technines priemones, o taip pat praplečiamos ir taikomos įgytos teorinės žinios apie modernias transporto elektronines sistemas, jų įvairovę ir pritaikymą.