T170B025 Analoginės grandinės

Supažindinama su analoginėmis grandinėmis, jų paskirtimi, tipais ir komponentais. Suteikiamos žinios apie kintamos ir nuolatinės srovės ir įtampos stiprintuvus, pasyvius ir aktyvinius filtrus, įtampos komparatorius, srovės šaltinius bei jų panaudojimą projektuojant analogines grandines. Formuojami gebėjimai, leidžiantys projektuoti analoginės elektronikos sistemas, parinkti komponentus ir atlikti derinimą.