T002B018 Semestro darbas 1


Tikslas: Mokėti taikyti įgytas funkcines žinias ir skaičiavimo metodus suderinant aplinkos, kelio, jo statinių inžinerinius sprendinius įgyvendinant projektą.


Santrauka: Studentams suteikiamos žinios apie pagrindinius kelio elementus, jų projektavimo sąlygas, gebės apdoroti ir susisteminti alternatyvius sprendinius. Išmanys aplinkos veiksnių įtaką kelio funkcionalumui. Remiantis surinktais duomenimis gebės sudaryti nesudėtingą kelio ir jo statinių projektą, bei gebės parinkti reikalingą inžinerinę įrangą.