H570B012 Užsienio kalba 2 (anglų)

Formuojami gebėjimai vartoti terminus ir leksines konstrukcijas, būdingas inžinerinei užsienio kalbai komunikuojant konkrečioje profesinėje srityje, vertinant, interpretuojant ir sisteminant informaciją bei duomenis, juos sistemiškai užrašant ir dokumentuojant; parengti iliustruotą pateiktį raštu ir žodžiu profesine tematika.