H570B012 Užsienio kalba 2 (anglų)

Suteikiamos anglų kalbos žinios, leisiančios bendrauti nesudėtingose profesinėse bei kasdienėse situacijose  žodžiu ir raštu.  Formuojami praktiniai įgūdžiai komunikuoti anglų kalba, vystant visus kalbinės veiklos įgūdžius (skaitymą, klausymą, rašymą ir kalbėjimą), taikant juos įvairiose asmeninio, socialinio ir profesinio gyvenimo situacijose.