T500B003 Aplinkos ir žmonių sauga

Suteikiamos žinios apie darbuotojų saugos ir sveikatos kompleksinį planavimą, organizavimą bei valdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo reikalavimus, privalomus dokumentus ir nustatytą tvarką vykdant kelių tiesimo ar rekonstravimo darbus. Įgyjami gebėjimai vertinti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos priemones, priimti racionalius darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos sprendimus.