T190B094 Kontaktinio tinklo įrenginiai 

Supažindinama su kontaktiniam tinklui keliamais reikalavimais, pagrindiniais tinklo įrengimais, atskirų konstrukcinių elementų parinkimų, srovės nuėmimo specifika. 

Suteikiamos specializuotas žinios apie sudėtingą techninį elektrifikuoto transporto įrenginį-kontaktinį tinklą, atskleidžiant jo atskirų elementų konstrukcijų išpildymą, srovės nuėmimo procesą; formuojami pažintiniai gebėjimai parenkant kontaktinio tinklo konstrukcinius elementus, ugdomi praktiniai gebėjimai atliekant techninės priežiūros procedūras, užtikrinant tinklo efektyvų ir saugų darbą; įtvirtina perkeliamuosius gebėjimus taikyti teorines žinias naudojantis žinynais, technine literatūra, standartais.