T190B097 Transporto ryšio technika

Studentas išmokomas analizuoti šiuolaikines ryšio linijas jų konstrukciją ir paskirtį, žino reiškinius vykstančius ryšio grandinėse. Žino apie ryšio tinklų klasifikaciją, pagrindinius sudedamuosius elementus bei skaitmeninio signalo kodavimą principus, pagrindinius radijo ryšio principus, supranta skaitmeninio pardavimo sistemų veikimą. Moka charakterizuoti transporto informacijos perdavimo sistemas, informacijos perdavimo ir priėmimo principus. Žino informacinės saugos užtikrinimo galimybes, gali atpažinti gedimus atsirandančius eksploatuojant įrenginius.

Realizuojant dalyką taikomas atvejo analizės ir probleminio mokymo/si modeliai. Modelio taikymo didaktinė sistema konkrečiu dalyko realizavimo atveju pateikiama dalyko mokymo/si medžiagos rinkinyje.