T190B061 Transporto elektros įrenginiai ir grandinės

Studentai išmokomi suprasti riedmenų techninių priemonių elektros automatikos ir kontrolės sistemų paskirtį, analizuoti jų schemų ir veikimo ypatybes, naudojimo sritis ir pagrindines charakteristikas; supažindinami su tokių sistemų darbo ir technine priežiūra; išmokomi vertinti minėtų sistemų pagrindinius parametrus ir charakteristikas, parinkti ir pritaikyti sistemas riedmenų techninėms priemonėms

Supažindinama su riedmenų techninių priemonių elektros automatikos ir kontrolės sistemomis, jų naudojimu riedmenų techninėse priemonėse specifiką, charakteristikomis, panaudojimo sritimis; su sistemų techninės priežiūros pagrindais; 

Ugdomi gebėjimai įvertinti riedmenų techninių priemonių elektros automatikos ir kontrolės sistemų pagrindinius parametrus ir efektyvumą; 

Supažindinama su šių sistemų parinkimo riedmenų techninėms priemonėms metodika.