T001B025 Baigiamasis darbas

Baigiamąjį projektą studentas rengia siekdami įrodyti, kad jis yra įgijęs studijų programoje numatytų žinių, geba jas taikyti vykdydamas tyrimus konkrečios profesinės veiklos srityje, demonstruoja specialiuosius, socialinius bei asmeninius gebėjimus ir yra pasirengęs pademonstruoti siekiamą kompetenciją