P002B003 Fizika

Šis kursas suteikia besimokantiesiems žinių apie... Taikant minėtas žinias  mokoma spręsti... atliekami laboratoriniai darbai. Kurso metu besimokantieji tobulina ...