H120B005 Verslo etika

Dėstant verslo etikos kursą: 1)  nagrinėjama etikos ir moralės sampratų koncepcija, atskleidžiamos  pagrindinės etikos teorijos; 2) pateikiamas etinių sprendimų priėmimo organizacijoje modelis, apibendrinantis svarbiausius veiksnius, turinčius įtakos individo elgesiui, priimant vienokius ar kitokius sprendimus; 3) nagrinėjami pagrindiniai konfliktų tarp firmos, organizacijos interesų ir individo asmeninės etikos šaltiniai, siekiant juos suprasti ir pašalinti; 4) analizuojamos  etinės problemos ir konfliktai, kylantys įvairiose verslo srityse.