T002B029 Baigiamoji praktika

Gilinamos  praktinės  žinios sprendžiant kelių inžinerijos veiklos problemas, parenkant reikiamus problemų sprendimų būdus, inžinerinių bei ekonominių rodiklių skaičiavimų metodus, technologinius ir konstrukcinius sprendinius, darbų saugos ir ekologijos reikalavimus.