T002B028 Gamybine praktika 2

Gilinamos žinios apie įmonėje (organizacijoje) naudojamas naujausias technologijas, parenkant inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, mechanizmus šiems sprendimams įgyvendinti, inžinerinės veiklos organizavimo principus bei poveikį visuomenei ir aplinkai, atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.Surenkama medžiaga, reikalinga praktikos ataskaitai parengti.