H120B004 Profesinis komunikavimas

Studentai supažindinami su žodinio bendravimo ir aktyvaus suvokimo ypatumais, mokomi dalyvauti diskusijose ir derybose. Ugdomi gebėjimai taisyklinga kalba rašyti akademinius rašto darbus; suprasti kitų mokslo sričių sąvokų parinkimo ir sudarymo principus; supažindinama su formalaus bendravimo stiliaus reikalavimais, bendraujant elektroninėje terpėje.