T002B019 Gamybine praktika 1

Gilinamos žinios apie įmonėje (organizacijoje) vykdomus darbus, medžiagų ir gaminių reikalingų darbams vykdyti ruošimą, dokumentacijos bei geodezinių prietaisų naudojimą įmonėje (organizacijoje). Mechanizmų bei įrangos panaudojimo galimybes. Žmonių saugą ir ekologijos taisykles įmonėje (organizacijoje). Surenkama medžiaga, reikalinga praktikos ataskaitai parengti.