T500B006 Aplinkos ir žmonių sauga

Suteikiamos žinios apie žmonių saugos ir sveikatos bei gamtosaugos organizavimą; supažindinama su žmonių saugą ir sveikatą, gamtosaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, norminiais dokumentais; išmokoma suprasti profesinės rizikos, ergonomikos, darbo higienos principus; suteikiama pradiniai žmonių saugos ir sveikatos dokumentacijos sudarymo įgūdžiai.