T240B006 Vakarų Europos architektūros istorija

Dalyko tikslas padėti įsisavinti nuodugnias žinias apie Vakarų Europos architektūros istorijos ir dailės raidą, stilius ir savybes bei išmokyti suprasti pokyčių priežastis ir dėsningumus pasaulio kultūros kontekste. Suteikti žinias apie architektūros istorijos vystymosi eigą, formuoti pažintinius gebėjimus – išnagrinėti architektūros stilių ypatumus, ugdyti praktinius gebėjimus - susieti konstrukcines sistemas, atitinkančias architektūrinius stilius, įtvirtinti perkeliamuosius gebėjimus - atpažinti nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes.