T210B017 Elektrinių riedmenų sandara

Supažindinama su riedmenų įrenginių konstrukcija ir veikimo principu. Suteikiamos žinios apie traukos riedmenų kintamosios srovės sistemas, traukinio sąstatą veikiančias jėgas, vagonų vežimėlius, lingines pakabas, smūginius traukos prietaisus bei pneumatines sistemas. Suteikiami praktinio darbo įgūdžiai nustatant riedmenį veikiančias jėgas.