T190B058 Transporto elektros mašinos ir pavaros

 Išmokyti suprasti svarbiausias elektromechanikos sąvokas, suteikti išsamių žinių apie nuolatinės srovės ir kintamosios srovės traukos mašinas ir pavaras, jų veikimo principus.