H001B001 Filosofija

 Nagrinėjamos tradicinės filosofijos problemos: būties ir pažinimo problemos, mokslo žinių teorija, o antroje dalyje: socialinės žmonių buvimo visuomenėje problemos ir su tuo susiję gyvenimo būdo pokyčiai.